Bemutatkozás

A Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület 1993. március 5-én alakult salgótarjáni székhellyel.

Céljai:

a népfőiskolai mozgalom szélesítése a magyarok szellemi hagyományainak ápolása, védelme és áthagyományozása széleskörű ismeretterjesztéssel, a különböző korosztályokat érintő közéleti és egyéb aktuális témák feldolgozása, az idős korosztály aktivizálása, a palóc hagyományok ápolása, tovább adása a fiatalabb nemzedékekkel való együttélés, együttműködés segítése a programokon keresztül.

Eddigi főbb tevékenységeink:

 

1. Nagyitábor

Nagyitábort működtettünk 1999-től, 7 éven keresztül. Ez a táboroztatás az országban egyedülálló kezdeményezésként nyújtotta a táborozás élményét hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek és népfőiskolás „nagyiknak”. Egy hetet együtt tölthettek szeretetteljes együttlétben és későbbi kapcsolatok kiépítésében. Ez a kezdeményezés nagy visszhangra talált az országban, azóta többször halljuk hasonló táborok szervezését. Nagyitáborunkról riportok, cikkek jelentek meg megyei és országos sajtóban. Felvételt készített az RTL Klub és a Duna Televízió. Amennyiben pályázati vagy más forráshoz jutunk, folytatni kívánjuk ezt
az értékes táboroztatási formát.

2. Képzések

Képzést szervezünk egyesületünk tagjai és az érdeklődők, valamint a megyében működő civil szervezetek vezetőinek rendezvényszervezés, vezetői készségek fejlesztése, csoportépítés, tagokkal való bánásmód pszichológiai hátterének elemzése, vezetői attitűdök jellemzői, az értő hallgatás fontossága témákban.

3. Nemzedékek Népfőiskolája

2010-ig -15 éven keresztül- Idősek Népfőiskolája néven szerveződött. 2010-től Nemzedékek Népfőiskolája néven folytatódik a program. Az új név jobban kifejezi, hogy programsorozatunk mindenkinek szól, életkor és minden egyéb meghatározás nélkül. Döntően közéleti kérdéseket dolgozunk fel. Célunk, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni a népi-nemzeti hagyományainkat, népművészetünk világhírű értékeit. Hagyományoztassuk át azt a fiatal, fogékony korosztálynak, hogy büszkék lehessenek arra, hogy magyarok. Segíteni kívánunk a nemzettudat ápolásában. A 19 év alatt sok tagunk talált rá az önkifejezés sajátos módjaira: vers, novella, családregény írás, alkotó művészet: festés, hímzés területen, és szívesen szerepelnek a nagyközönség előtt is. Nagy értéke az együttlétnek a barátságok alakulása, a magányoldás, társadalmi aktivitás.

4. Szeretetnap

2008 óta szervezünk Szeretetnapot március hónapban. Ez a program is egyedülálló kezdeményezés az országban. A Szeretetnap sokoldalúan szól a szeretetről, a szeretet sokszínűségéről. Szól arról, hogy mi emberek hit, akarat, erő és elszántság nélkül nem jutunk semmire, és hogy aki ad, annak mindene megvan, aki nem ad, annak semmije sincs. A két napos programban városunk óvodásai, alkotó művészek és művészeti csoportok is részt vesznek. Felolvasást tartunk saját irodalmi anyagból, melynek mindegyike a szeretet egy-egy kifejezési formájáról szól. Az előadások után kis csoportos beszélgetésekre kerül sor az előadókkal. Mottónk: „Szeress, hogy ne jusson eszembe: nélküled nincs értelme az életemnek. Adj nyugalmat, bizalmat, harmóniát” (Müller Péter).

5. Kézimunka-hímző kör

2009. februártól működtetjük egyesületünk kis csoportjaként. Célja a palóc hímzési motívumok megismerése, technikák tanulása. Az érdeklődők megtanulják szakemberek segítségével a hímzés, gyöngyfűzés, kézművesség, népi kismesterségek művelését. Szeretnénk a fiatalok körében is népszerűsíteni mindezt, a ”Nemzedékek kézfogása„ jegyében. Munkáikból kiállítást rendezünk.

6. Csengő hangú énekesek találkozója

2010-ben rendeztük meg először a „Csengő hangú énekesek” megyei találkozóját, hagyományteremtő céllal. E rendezvényre életkortól függetlenül hagyományőrző csoportok jelentkezését várjuk, akik magyar nyelven előadott műsorral léphetnek fel.

7. Nógrád megyei községek bemutatkozása Salgótarjánban

2012-től újra indítottuk a nógrádi községek bemutatását Salgótarjánban. Lehetőséget kívánunk biztosítani ezzel, hogy az adott község bemutassa értékeit, hagyományait a nagyközönség előtt.